Vapaaehtoisen jaksaminen

Miten työntekijänä tuen vapaaehtoisen jaksamista?
• Hyvinkään seminaari/Lari Karreisen esitys sivuaa aihetta. Seminaarin materiaalit julkaistaan täällä.
• Työnohjauksen erityispiirteitä
• Vapaaehtoisen hyvinvoinnin tukeminen/opinnäytetyö
• Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin opas tarjoaa myös työkaluja.
• Liity Valikko-verkoston facebook-ryhmään ja herätä keskustelua sitä kautta. Ryhmä on juuri tällaisia kysymyksiä varten.

Tärkeitä näkökulmia:
Vapaaehtoistehtävien mielekkyys, kiittämisen merkitys, säännöllinen ohjaus, keskustelujen ja purkujen (jos vapaaehtoinen tekee asiakastyötä) merkitys. Koordinaattorin kiireetön läsnäolo ja sellaisen ilmapiirin luominen, jossa vapaaehtoisella on mahdollisuus ottaa asioita puheeksi ja myös sellaisen ympäristön, jossa vapaaehtoisella on mahdollisuus kehittää omaa työtään.