Materiaalipankki

Materiaalipankista löydät monipuolista tutkimustietoa, artikkeleita, opinnäytetöitä ja hyödyllisiä linkkejä vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen.

• Arpajaislaki
• Artikkeleita ja seminaareja
• Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä
• Hygieniapassi
• Ilmoitus yleisötilaisuudesta
• Ohjeita vapaaehtoistoiminnan verotukseen ja kulukorvausten verottomuuteen liittyen
• Tapahtumajärjestäjän muistilista
• Tutkimukset ja opinnäytetyöt
• Työttömän oikeus tehdä vapaaehtoistyötä
• Yleisötapahtumien muut luvat
• Yleisötapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelma
• Vapaaehtoistoiminnan määritelmä
Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy
• Vapaaehtoisvideo
• Vapaaehtoisten rekrytointi