muistio_vapaaehtoistoiminnan messut, suunnittelupalaveri 17052017