Materiaalipankki

Materiaalipankista löydät monipuolista tutkimustietoa, artikkeleita, opinnäytetöitä ja hyödyllisiä linkkejä vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
Ensimmäiset askeleet vapaaehtoistoimintaan- perehdytysopas
Arpajaislaki
• Hygieniapassi
• Ilmoitus yleisötilaisuudesta
• Ohjeita vapaaehtoistoiminnan verotukseen ja kulukorvausten verottomuuteen liittyen
• Tapahtumajärjestäjän muistilista
• Työttömän oikeus tehdä vapaaehtoistyötä
• Yleisötapahtumien muut luvat
• Yleisötapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
• Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä
• Vapaaehtoistoiminnan määritelmä
Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy
• Vapaaehtoisvideo
• Vapaaehtoisten rekrytointi
Tietopankki kansalais- ja yhdistystoimijoille
• Vapaaehtoistoiminnasta oppimaan
• Opiskelijat vapaaehtoistoiminnassa

ARTIKKELEJA JA SEMINAAREJA
• Kuinka vapaaehtoiset rekrytoidaan, motivoidaan ja sitoutetaan
• Mikä tuottaa hyvinvointia työssä ja vapaaehtoistyössä – Lari Karreinen
• Verottajan ohje: Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset
• Vapaaehtoistyö luo monin tavoin hyvinvointia – Punainen Risti
Kohti ketterämpää vapaaehtoistoimintaa – Frank Martela

TUTKIMUKSET
• Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015
• Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä  
• Vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset
• Seniorit vapaaehtoisena
• Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä

OPINNÄYTETYÖT
Ensimmäiset askeleet vapaaehtoiseksi
• Järjestö kohtaa opiskelijat
• Voimaannuttavaa virkistystä työhön
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
• Vapaaehtoistoiminnan monet motiivit
• Vinkkejä vapaaehtoistoiminnan organisointiin
Voimauttava ja virkistävä materiaalipaketti
Voimaa vapaaehtoistyöstä
• Johtamisen työkalut vapaaehtoistyössä
• Kirjallisuuskatsaus vapaaehtoistoiminnasta sosiaali- ja terveysalalla

KIRJAVINKIT
10 askelta parempaan yhdistystoimintaan
• Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja 
• Vapaaehtoistoiminnan käsikirja työntekijälle
Vapaaehtoistoiminta kehittyy
Vertaistoiminta kannattaa

KANSALAISAREENAN AINEISTOA VAPAAEHTOISTOIMINNASTA